LA LEISHMANIOSIS

Malaltia provocada per un paràsit (Leishmania) que s’introdueix a l’animal després de la picada d’un mosquit (Flebotomus). Aquest paràsit envaeix òrgans i afecta a la resposta immunitària de l’animal, provocant-li lesions de diferent consideració (problemes cutanis, articulars, renals, oculars,…) i pot arribar  a causar-li la mort.


Es considera que el 70 % dels gossos de Catalunya poden haver tingut contacte amb aquest paràsit i un 14 % del total , positius als tests comercials (amb o sense clínica); essent potencialment transmissible a persones cada cop és més important el control d’aquesta malaltia

La malaltia es sol presentar en pacient amb un sistema immune inadequat, essent més probable en gossos adults joves (6m-3 anys) i en pacients adults/geriàtrics (a partir de 8-10 anys).


La època de contagi comprèn des de març a octubre; època en la que es mostra més actiu el mosquit i principalment en hores crepusculars des del vespre al matí.


La malaltia es diagnostica amb un bon abordatge clínic (realitzat pel seu veterinari) juntament amb les proves especifiques (ANTICOSSOS o PCR en sang) així com un estudi de l’estadi de la malaltia amb un PROTEINOGRAMA  i les analítiques pertinents per conèixer els efectes i l’estat de salut derivats de la malaltia (HEMOGRAMA, BIOQUÍMICA I URIANÀLISI)El veterinari informarà de la situació clínica del nostre pacient i de les opcions terapèutiques que poden incloure combinacions de diversos fàrmacs ja siguin orals o injectats. Els tractaments poden ser molt intensius a les fases inicials i la resposta de cada pacient i els successius controls ens marcaran els períodes de tractament, els fàrmacs i els posteriors seguiments. Alguns d’aquests pacients principalment els que presentin el ronyó afectat poden requerir un ingrés hospitalari.

La prevenció d’aquesta malaltia es base en el control ambiental ja sigui evitant el contacte amb el mosquit (control de les hores de passeig i exposició), utilitzant antiparasitaris externs com les pipetes Advantix, Vectra 3D i el collar Scalibor; millorant la immunitat (xarop leisguard o vacunes de leishmania). El veterinari us informarà de quines eines són les més adients en cada cas