CAMPANYA HIGIENE ORAL

HIGIENE ORAL

 

Els nostres companys poden tenir mal alè, i això pot ser un dels signes més clars de que estan patint un problema d’acúmul de placa dental, gingivitis, entre d’altres. D’aquí doncs que sigui important una revisió freqüent de la salut bucal per preveure l’aparició de tots aquests problemes. El vostre veterinari us pot aconsellar en quin pot ser el tractament més apropiat per la vostra mascota.

 

Les malalties periodontals afecten entre el 70 i el 80% dels gossos d’entre 3 i 4 anys, essent més freqüent en gossos de races petites. La placa dental s’inicia en una capa fina formada de material orgànic i fosfat/carbonat càlcic entres d’altres; si bé en un inici pot no ser mol evident pot créixer tant per la superfície visible de l’esmalt com per sota de la geniva i per la cara interna de les dents; aquest material és un medi ideal pel creixement de bactèries que pot produir gingivitis i fins i tot osteòlisis de la maxil·la i la mandíbula, pèrdua de peces dentals i dolor intens

 

Les bactèries no només poden produir problemes a la boca sinó que es poden disseminar per la resta de l’organisme, des del ronyons, el cor i els pulmons entre d’altres.

 

Una part de la prevenció passa per una correcte dieta evitant aliments humits que es dipositin fàcilment entre les peces dentàries, raspallat idealment diari i l’ús de premis que en el cas de gossos que no permeten el raspallat ja sigui per mitjans físics (mossegant) o químics (alterant el pH de la boca) disminueixen, eliminen o preveuen la placa.

Si aquests sistemes són inefectius el vostre veterinari us aconsellarà una higiene oral, la qual es realitza amb ultrasons i sota sedació del pacient. És possible que alguns d’aquests pacients puguin tenir peces que requereixin un tractament complementari des de la endodòncia passant per la exodòncia; en qualsevol cas el vostre veterinari un aconsellarà el que millor s’escau a cada cas.