GLOSSARI DE TERMES PATOLÒGICS EN VETERINÀRIA

a

Abscés: embalum derivat d'una infecció contenint generalment líquid infectat.
Ablació: extirpació de part d'un teixit.
Acinèsia: falta de moviment o perduda completa.
Adàcria: quan no existeix secreció llagrimal.
Adenectomia: extirpació d'un gangli.
Adenopatia: malaltia de les glàndules en general i dels ganglis limfàtics en particular. Aquests augmenten la seva grandària com a reflex de defensa davant malalties com faringitis, catarros, tumoracions i altres mals d'origen infecciós.
Adhesions: unió dels teixits, generalment referida a òrgans de la cavitat abdominal. Solen aparèixer després d'intervencions quirúrgiques en aquesta zona. Els teixits que estan cicatritzant s'uneixen entre si i a uns altres a causa de la reacció inflamatòria que sorgeix després de la intervenció. D'aquesta forma, s'uneixen capes d'òrgans diferents.
Adiposis: gordura, obesitat.
Afta: úlcera amb tonalitat blanquinosa.
Anèmia: descens de glòbuls vermells en sang.
Atròfia: disminució de la massa muscular d'alguna part de l'organisme.
Arítmia: irregularitat en les pulsacions. Es tracta d'una falta de ritme en els batecs cardíacs.

b

Bilis: substància segregada pel fetge de color groguenc que ajuda a digerir els greixos.
Biòpsia: anàlisi per conèixer la causa d'una malaltia a partir de l'òrgan o mostra de teixit de la zona afectada.

c

Call: inflor que es forma al voltant d'un os fracturat com a part del procés de curació. L'organisme reacciona davant una fractura dipositant a la seu voltant els materials necessaris perquè l'estructura que s'ha alterat
recuperi la seva estabilitat. S'observa a les radiografies com una inflor fisiològica al voltant de la fractura. També es pot detectar palpant la zona.
Cianosis: Coloració blavosa o negre de certs teixits a causa d'un incorrecte reg sanguini. Apareixen quan l'animal pateix dolències cardíaques, circulatòries o pulmonars. La llengua, els llavis i les extremitats adquireixen aquesta coloració quan la sang s'estanca.
Criptorquidia: individu que manca d'un o tots dos testicles a l'escrot.

d

Dermatitis: Inflamació de la pell.
Disecdisis: problemes a completar mudes de manera completa.
Distonia: alteració del to dels músculs.
Diuresis: filtració i expulsió dels líquids formats en els ronyons per formar l'orina.

e

Edema: acumulació de líquids en forma de borsa.
EMO: malaltia metabòlica òssia.
Encefalitis: inflamació de l'encèfal normalment per virus.
Endoscòpia: observació de l'interior del cos per mitjans òptics.
Enteritis: inflamació de la mucosa dels intestins. Sempre va acompanyada de diarrees i sol sorgir després d'un canvi d'alimentació o com a conseqüència de l'estrès.
Estenosis: estrenyiment de qualsevol canal (intestí, esòfag, vàlvules cardíaques…).

f

Fecaloma: complicació derivada d'un cúmul de femta en l'intestí.
Fibroma: tumor d'origen benigne.
Fístula: conducte anormal que s'obre espontàniament en la pell per expulsar substanciosa de qualsevol origen.

G

Galactorrea: Secreció anormal i excessiva de llet en les femelles.
Gangrena: desaparició del reg sanguini en alguna extremitat normalment derivat en la mort de la zona afectada.
Gravidez: diem que aquesta gràvida una femella quan està en fase de desenvolupament dels ous en el seu interior.
Glucèmia: concentració de glucosa en sang. Quan hi ha a l'excés es denomina hiperglucèmia i quan els percentatges són baixos es diu que hi ha hipoglucèmia.

h

Hematologia: anàlisi dels components de la sang.
Hiperfosfatèmia: nivells elevats de fosfat en sang.
Hiperuricèmia: nivells elevats s'acidifico úric en sang.
Hipertròfia: augment de grandària d'un òrgan o teixit.
Hipotensió: pressió sanguínia baixa, pot produir-se per fallades cardíaques i circulatoris.
Hipertensió: pressió sanguínia alta.
Hipotèrmia: temperatura corporal massa baixa.
Hipertèrmia: temperatura corporal massa alta.

i

Inmunodepresión: quan disminueixen les defenses del cos.

j

l

Laceración: esquinçament.
Latència: espai que existeix entre l'estimulo i l'aparició dels símptomes
Lipidosis: acumulació inusual de greix en zones concretes.
Lipoma: tumor de cèl·lules grasses.

m

Màcula: lesió que no sobresurt de la pell.
Melanina: pigment de color negre al com deuen la seva coloració la pell, el pèl, etc.
Miasis: teixit afectat per larva de mosca.

n

Necròpsia: examen d'un cos post mortem.
Necrosi: teixit o òrgan mort.
Nefrosis: malaltia degenerativa del ronyó.
Neogènesis: regeneració dels teixits i o cèl·lules.

o

Oligospèrmia: producció deficient d'esperma.
Osteïtis: inflamació dels ossos.
Osteòlisis: degeneració dels ossos.
Osteopatia: nom genèric aplicat a les malalties dels ossos.
Osteosarcoma: tumor maligne dels ossos

p

Panteix: tipus de respiració ràpida i superficial donant-se amb posterioritat a un esforç.

Pàpula: lesió que sobresurt de la pell.
Paraplègia: paràlisi de la part posterior del cos. Pot aparèixer com a conseqüència d'un traumatisme, d'un tumor o d'una afecció nerviosa.
Prolapse: caiguda o lliscament d'un òrgan respecte a la seva posició original.
Polineuritis: inflamació que afecta a diversos nervis. Les seves causes mes comunes són les infeccions víriques i els traumatismes.
Pústula: elevació de la pell composta en el seu interior per pus.

q

Quístic: líquid encapsulat.
Quist: bufeta membranosa que es forma en parts del cos de forma anormal
la composició de la qual pot constar de tumors.

R

Raquitisme: malaltia derivada de la higiene i alimentació inadequada i
consisteix en el trastorn del metabolisme del calci.

S

Sarna: malaltia de la pell causada per un àcar.
Seborrea: excés de producció de greix en les glàndules sebáceas de la pell
Septicèmia:  malalties infeccioses greus que es distribuiexen a tot l'organisme via sanguinia.
Sialorrea: excés de producció de saliva.
Sèrum: líquid al que se li han separat els seus elements més sòlids.

T

Taquicàrdia: augment del ritme cardíac.
Taquipnea: augment del ritme respiratori
Trombe: coagul de sang a l'interior d'un vas sanguini.

U

Úlcera: pèrdua de la continuïtat de la pell.
Urianàlisis: anàlisi d'orina.

V

Vitiligen: pèrdua de la pigmentació en zones concretes.

X

Xantosis: degeneració amb pigmentació groga.

z