HUSKI SIBERIÀ

DERMATOLOGIA

 • Alopècia Endocrina associada a femelles esterilitzades.
 • Dermatosis sensible al zinc, el 75 % dels casos són huskies. 

INFECCIÓS

 • Sensibilitat al virus del brom (moquillo).

NEOPLASIA

 • Sarcoma cutani.
 •  Neoplàsia palpebral de mitja a partir dels 9 anys.
 • Tumor de tiroides.

NEUROLOGIA

 • Mielopatia degenerativa, potencialment heretable.

RESPIRATORI

 • Bronquièctasis
 • Pneumotòrax espontani

 

OCULAR 

 •  Cataractes
 • Queratitis superficial crònica (pannus)
 • Acromatòpsia congènita, patologia autosòmica recessiva
 • Distròfia corneal
 • Glaucoma
 •  Atròfia de retina progressiva

ALTERACIONS BIOQUÍMIQUES

 • Hiperfosfatèmia benigne familiar, pròpia de cadells i amb valors elevats de fosfatasa alcalina. De caràcter hereditari

RENAL I URINARI

 • Urèter ectòpic

REPRODUCTIU

 • Criptorquídia
 • Tumors testiculars