WEIMARANER

 

CARDIOVASCULAR

 • Displàsia de vàlvula tricúspide
 • Hèrnia pericardio-peritoneo-diafragmàtica 

DERMATOLOGIA

 • Blastomicosis
 • Displàsia fol·licular (alopècia estacional dels flancs)

GASTROINTESTINAL

 • Dilatació/torsió gàstrica
 • IBD (malaltia inflamatòria intestinal)

HEMATOLOGIA/IMMUNOLOGIA

 • Síndrome dimmunodeficiència

INFECCIOS

 • Blastomicosis

MUSCULESQUELÈTIC

 • Osteopatia metafisària; apareix entre 2-6 mesos races de ràpid creixement. En alguns cosas es pot associar a una vacuna recent
 • Panosteitis; predisposició de mascles

 

 

NEOPLÀSIA

 • Mastocitoma; 7,5-9 anys (però pot aparèixer a qualsevoledat)

NEUROLOGIA

 • Discoespondilitis; mascles i pacients sènior/geriàtric
 • Síndrome de hipomielinització
 • Disrafisme espinal

OCULAR

 • Atròfia progressiva de retina 

RENAL/URINARI

 • Hiperuricosuria
 • Mecanisme de lesfínter uretral incompetent

TEIXITS TOUS

 • Hèrnia peritoneopericardiodiafragmàtica